Basic physical demands in Fit for work

ศุกร์, 12 มิถุนายน 2020
background

การตรวจเพื่อดู fit for work (ความพร้อมในการทำงาน) นั้น ต้องตรวจตามลักษณะงานที่ทำ แต่ก็มีลักษณะพื้นฐานที่พบได้ในงาน ซึ่งมีลักษณะสำคัญดังนี้

1. กำลัง (strength)

แสดงในรูปแบบของงานนั่งเฉย งานเบา งานที่ต้องออกแรงปานกลาง งานที่ต้องออกแรงมาก งานหนักมาก มีการวัดที่สำคัญคือ

 1. ท่าทางของคนทำงาน
  1. ยืน: ยืนเฉยด้วยขาข้างเดียวในบริเวณที่ทำงานโดยไม่มีการเคลื่อนไหว
  2. เดิน: เดินไปมาได้
  3. นั่ง: นั่งเฉยในท่าธรรมดา
 2. คนทำงานเคลื่อนไหววัสดุ โดยใช้แขนขา
  1. ยก: ยกขึ้นหรือวางสิ่งของลงจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่ง
  2. ถือ: เคลื่อนย้ายวัสดุ ในมือ หรือแขนหรือบ่าไหล่
  3. ผลัก: ใช้แรงที่วัสดุเพื่อเคลื่อนย้าย (ผลัก เตะ)
  4. ดึง: ออกแรงเคลื่อนวัสดุเข้ามาใกล้ตัว

ความต้องการทางกายภาพห้าระดับ (ใช้ METs ในการวัด)

S Sedentary work (งานนั่งเฉย) (<2METs): ยกของหนักสูงสุด 10 ปอนด์ (4.5 กก.) ซึ่งอาจมีการใช้เครื่องช่วย งานนั่งเฉย ก็มีการเดิน การยืน บ้าง แต่เป็นครั้งคราวเท่านั้น

L Light work (งานเบา) (2-3 METs) ยกของหนักสูงสุด 20 ปอนด์ (9 กก.) และมีการยกหรือถือวัสดุน้ำหนัก มากกว่า 10 ปอนด์ (4.5 กก.) แม้ น้ำหนักที่ยกจะน้อยมาก จะนับว่าอยู่ในระดับนี้จะต้องมีการเดิน ยืน มาก พอควร หรือมีการนั่งในเวลาส่วนมากโดยมีการใช้แขนดึง หรือ ผลัก หรือใช้ขาควบคุม

M Medium work (งานที่ต้องออกแรงปานกลาง) (4-5 Mets) ยกวัสดุหนักสูงสุด 50 ปอนด์ (23 กก.) โดยมีการยก หรือถือวัสดุหนัก 25 ปอนด์ (11.5 กก.) บ่อยครั้ง

H Heavy work (งานที่ต้องออกแรงมาก-งานหนัก) (6-8 Mets) ยกวัสดุหนักสูงสุด 100 ปอนด์ (45 กก.) โดยมีการ ยกหรือถือวัสดุหนัก 50 ปอนด์ (23 กก.) บ่อยครั้ง

V Very heavy (งานหนักมาก) (8 Mets) ยกวัสดุหนักสูงสุด 100 ปอนด์ (45 กก.) โดยมีการยกหรือถือวัสดุหนัก 50 ปอนด์ (23 กก.) บ่อยครั้ง

2. งานปีนป่ายหรือทรงตัว (Climbing and/or balancing)

 1. การปีนป่าย: การปีนขึ้นหรือลงบันใดยืน บันใด เสา เชือก โดยใช้ขาและเท้า และ/หรือ แขน และมือ
 2. การทรงตัว: ทรงตัวเพื่อป้องกันการตกเมื่อเดิน ยืน วิ่งบนทางแคบ พื้นเปียก

3. การก้มตัว การคุกเข่า การหมอบ การคลาน (stooping, kneeling, crouching and/or crawling)

 1. การก้มตัว: การงอตัวลงและไปข้างหน้าโดยงอกระดูกสันหลังบริเวณเอว
 2. การคุกเข่า: การงอขาที่หัวเข่าและพักบนเข่าข้างเดียวหรือสองข้าง
 3. การหมอบ: การงอตัวลงและไปข้างหน้าโดยงอที่ขาและกระดูกสันหลัง
 4. การคลาน: การเคลื่อนไหวโดยใช้มือและหัวเข่า หรือมือและเท้า

4. การเอื้อม การถือ การหยิบ และ/หรือ การใช้ความรู้สึก (reaching, handling, fingering, and feeling)

 1. การเอื้อม: การยืดมือและแขนในทิศทางใดๆ
 2. การถือ: การยึด ถือ จับ หมุน หรือทำงานโดยใช้มือข้างเดียวหรือสองข้าง (โดยไม่ใช้นิ้ว)
 3. การหยิบ: การหยิบ การจีบมือจับ หรือทำงานโดยใช้นิ้วมือเป็นหลัก
 4. การใช้ความรู้สึก: ใช้ความรู้สึกรับรู้ลักษณะของวัสดุ อุณหภูมิ พื้นผิว โดยใช้การรับรู้ที่ผิวหนัง โดยเฉพาะที่ ปลายนิ้ว

5. การพูดและการได้ยิน (talking and/or hearing)

 1. การพูด: การแสดงหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ภาษาพูด
 2. การได้ยิน: การได้ยินเสียงโดยใช้หูฟัง

6. การมอง (seeing)

การใช้ตามองรูปร่าง ขนาด ระยะทาง การเคลื่อนไหว สี หรือลักษณะอื่นของวัสดุ หน้าที่ของการมองหลักคือ

 1. การมองภาพชัดเจน (Acuity) มองไกลชัดเจนที่ 20 ฟุต (6 เมตร) หรือมากกว่านั้น มองไกล้ชัดเจนที่ 20 นิ้ว (50 ซม.) หรือใกล้กว่านั้น
 2. การมองภาพสามมิติ (Depth perception: three-dimensional vision) รับรู้ระยะทางและมิติของวัสดุ เชิงลึก เชิงกว้างและยาว
 3. ลานสายตา (field of vision) บริเวณที่สามารถมองเห็นด้านบน ด้านล่าง ด้านซ้ายและด้านขวา เมื่อตาถูก บังคับให้มองไปยังจุดที่กำหนด
 4. Accommodation การปรับเลนส์ของตาเมื่อนำวัสดุเข้ามาใกล้ เพื่อให้มีการโฟกัสให้ชัดเจน สำคัญในการ ทำงานที่ต้องมองใกล้
 5. การมองสี (colour vision) ความสามารถในการบ่งบอกและแยกสี