Nitrogen dioxide

จันทร์, 29 มิถุนายน 2020
background

มาทำความรู้จักกับ Nitrogen dioxide พระเอกของคุณภาพอากาศอีกตัวหนึ่ง ที่เป็นปัญหาด้านมลภาวะ ทางกลุ่มประเทศอียู กำลังมีปัญหา เพราะจาก new normal กำลังกลายเป็น normal เพราะเริ่มสูงขึ้นเหมือนเดิม โดยสูงขึ้นมากพร้อมกับการคลาย lock down เกิดจากการจราจรที่มากขึ้น

Nitrogen dioxide เป็นก๊าซมลภาวะ และอยู่ในรูปของ NOx เกิดจากการเผาเชื้อเพลิง ถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซ หรือ ดีเซล ในอุณหภู่มิสูง Nitrogen dioxide และ nitrogen oxides ในอากาศนอกอาคาร เป็นส่วนหนึ่งของอนุภาคในมลภาวะทางอากาศ และจะทำปฏิกิริยาเคมี ทำให้เกิด โอโชน

Nitrogen dioxide ทำให้เกิดอันตรายต่อปอด ได้แก่

  • มีการเพิ่มของการอักเสบของทางเดินหายใจ
  • อาการไอและมีเสียงวี๊ด (หลอดลมหดเกร็ง) มากขึ้น
  • ลดสมรรถภาพปอด
  • มีอาการหอบมากขึ้น
  • ทำให้การรับเข้าโรงพยาบาลจากห้องฉุกเฉินมากขึ้น จากการวิจัยไหม่ๆ พบว่า Nitrogen dioxide ทำให้เด็กเป็นหอบหืดมากขึ้น Nitrogen dioxide ไม่ได้จัดเป็นสารก่อมะเร็ง ตาม IARC