Course เกี่ยวกับ Occupational and environmental health ของ UCSF

ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2020
background

เดือนมีนาคม 2020 ที่ University of California San Francisc ได้จัด Course เกี่ยวกับ occupational and environmental health ขึ้น ปกติทาง UCSF จะจัดทุกปี ผมมีโอกาสไปตอนเป็นอาจารย์แพทย์ร่วมกับแพทย์ 2 เดือน จำไม่ได้ว่ารุ่นไหน ตอนนั้น อ มาลินี นำทีมไป พบกับ Prof. Joseph Ladou ท่านกรุณาให้พวกเราเข้าไปเรียนใน Course ได้ วันนี้เปิด internet ดู เห็นว่าหัวข้อน่าสนใจ อ่าน outline แล้วก็คงพอจะทราบอะไรใหม่ๆ เกี่ยวกับ อาชีวเวชศาสตร์ Course นี้มีชื่อว่า Being an Occupational and Environmental Health “ Detective” and Updates in Occupational and Environmental Medicine หัวข้อที่สอนทำให้ฉุกคิดเกี่ยวกับ occ and env ของเราครับ แล้วแต่ใครอ่านใครเห็น อาจารย์ที่สอนก็เป็นอาจารย์ที่มีชื่อ เขียนหนังสือของ Prof. Ladou เกือบทุกท่าน เสียดายที่ไม่ได้ไป (แต่ไม่รู้ได้จัดหรือเปล่าน่าจะติด COVID-19) แต่เป็นหลักสูตรภายใน

Course นี้จัดโดย Division of Occupational and Environmental Medicine ซึ่งอยู่ในแผนกอายุรกรรมที่ University of California San Francisco ซึ่งเป็นเรื่องการทบทวนเฉพาะหัวข้อ และการ update ในหัวข้อปัจจุบันเกี่ยวกับ occupational and environmental medicine หลักสูตรนี้จัดเพื่อ occupational and environmental health professionals ได้แก่ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวอนามัยและนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม และยังเหมาะกับ primary care providers และสาขาอื่นๆ ที่ทำเวชปฏิบัติและวิจัยในด้านนี้ ได้แก่ แพทย์ ( แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชปฏิบัติทั่วไป, internists, แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน) general nurse practitioners และ พยาบาลวิชาชีพอื่นๆ และ physician assistants นอกจากนี้ผู้บริหารที่วางนโยบาย และด้านกฏหมายการแพทย์ยังได้ประโยชน์จากหลักสูตรนี้ด้วย ในวันแรกเป็นเรื่อง Being an Occupational and Environmental Health “Detective” จะเป็นเรื่ององค์ประกอบพื้นฐานในการประเมินและตอบสนองต่อสิ่งคุกคามด้าน occupational and environmental health ในระดับบุคคล และในระดับกลุ่มชน มี poster session ในตอนเย็นก่อนหน้านี้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนหัวข้อนี้ ได้แก่ case reports และข้อมูลวิจัย ในวันที่สองและในวันที่สามจะมีหัวข้อหลากหลาย Update in Occupational and Environmental Medicine

โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถ

 • ปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงด้าน occupational and environmental health
 • ปรับความรู้ด้านการแพทย์ใหม่ๆไปสู่การปฏิบัติด้านการป้องกันในความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และโรคใหม่ๆ
 • ประเมินข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ในขอบเขตของ occupational and environmental medicine
 • ขยายการวินิจฉัยแยกโรคไปยังปัจจัยด้าน occupational and environmental ในโรคและกลไกการบาดเจ็บที่หลากหลาย
 • ปรับปรุงวิธีการวินิจฉัยและการเลือกการรักษาสำหรับโรคทาง occupational and environmental
 • ปรับปรุงการจัดการตามแนวทางการจัดการ scenarios ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเฉพาะอย่าง
 • จัดอันดับความสำคัญในการดูแลทางคลินิก การวิจัย และนโยบายด้านสาธารณสุข โดยความรู้ที่ทันสมัย

หัวข้อการสอนในหลักสูตร

วันแรก (Being an occupational and environmental health “detective”)

 • History Lessons: Sentinel Occupational and Environmental Events – Paul D Blanc, MD, MSPH
 • Taking an Occupational and Environmental History- Robert Harrison, MD, MPH
 • What Lung Function Study Should I Order and Why?- Robert Cohen, MD
 • Toxicology Testing – A Guide to the Perplexed - Eddie Garcia, MD
 • KEYNOTE: Workplace Safety and Health: An Investigative Reporter’s Experience- Howard Berkes
 • Special Senses and Special Testing- Dennis Shusterman, MD, MPH
 • Bibliography and Bibliometrics: How to Search- Evans Whitaker, MD, MLIS
 • The Nuts and Bolts of an Outbreak Investigation - Kristin Cummings, MD, MPH
 • Closing Panel – “Being a Detective” – Panel session lead by Robert Harrison, MD, MPH

วันที่สอง (Update in occupational and environmental medicine)

 • Robotics, Co-botics, and Enhanced Mechanics - Carisa Harris-Adamson, PhD
 • Office Ergonomics 101 - Jay M. Kapellusch, PhD
 • Occupational Issues in Laboratory Animal Handling - Gabriela Schmajuk, MD, MSc
 • The Occupational Burden of Respiratory Disease - Carrie Redlich, MD, MPH Carrie Redlich, MD, MPH
 • Ethical Concepts and Challenges in Occupational Health - Sergio Iavicoli, MD, PhD
 • OEM Published Research: The Year in Review - Samuel Goldman, MD, MPH

วันที่สาม (ครึ่งวัน) (Update in occupational and environmental medicine)

 • Unexpected Radiation Exposure Scenarios - Timur Durrani, MD, MPH, MBA
 • Occupational Health Monitoring for Emergency Responders - Bruce Bernard, MD, MPH
 • Use of Low Dose CT Scanning for Early Lung Cancer Detection Among High Risk Workers - Steven B. Markowitz, MD, DrPH
 • Closing Panel – What are the Persistent or Emerging Problems in Occupational and Environmental Medicine? – Panel session ดำเนินโดย Samuel Goldman, MD, MPH

oem.ucsf.edu/events/continuing-medical-education-cme