การจัดการสภาพแวดล้อมในสถานทำงานสำหรับลูกจ้างและบุคลากรที่งานไม่สามารถ Work from home ได้

จันทร์, 02 สิงหาคม 2021
background

หลักการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างและบุคลากรที่โดยลักษณะงานไม่สามารถทำงานที่บ้าน (Work from home) ได้ ในสถานการณ์แพร่ระบาดหนักของโควิด ตามข้อแนะนำของ CDC ประเทศสหรัฐอเมริกา

 1. เป็นสถานที่ทำงานที่มีการระบายอากาศที่ดี ไม่ควรอยู่ในห้องติดเครื่องปรับอากาศ ทิศทางลมต้องให้บุคลากร/ ลูกจ้างอยู่เหนือลมหรือพัดลมตลอด
 2. หากเป็นสถานที่ทำงานติดเครื่องปรับอากาศ ให้เพิ่มระยะห่างระหว่างโต๊ะทำงาน อย่างน้อย 6 ฟุต (ประมาณ 1.8 เมตร) ในกรณีโต๊ะทำงานจำเป็นต้องติดต่อกับบุคคลภายนอก ควรติดตั้งฉากหรือม่านกั้นบนโต๊ะซึ่งทำจากวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย เช่น อะคริลิคใส ม่านพลาสติก หากสามารถทำได้
 3. วางตำแหน่งเพิ่มระยะห่างระหว่างเก้าอี้นั่งรอ เก้าอี้เว้นเก้าอี้ และซีลพลาสติกหุ้มเก้าอี้เพื่อเว้นเก้าอี้ไม่ให้นั่งติดกัน
 4. หากเป็นสถานที่ทำงานติดเครื่องปรับอากาศ เพิ่ม HVAC System ให้มีการนำอากาศจาก outdoor air มา circulate เกือบ 100% และ เพิ่ม central air infiltration
 5. งดการใช้ระบบระบายอากาศประเภท Demand-control ventilation (DCV) controls ซึ่งลด air supply จากอากาศข้างนอกลงตามอุณหภูมิห้องและจำนวนคนในห้อง (occupancy)
 6. ในสถานทำงานที่คนหนาแน่นเยอะ เช่น ศูนย์ฉีดวัคซีนตามห้างสรรพสินค้า พิจารณา run ระบบ HVAC System ต่อเนื่อง โดยให้มีการนำอากาศจาก outdoor air มา circulate เกือบ 100% เป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนและหลังช่วงผู้เข้ารับบริการหนาแน่น (Occupied time)
 7. เพิ่มการติดตั้งพัดลมดูดอากาศ (Exhaust fan) ในห้องน้ำสาธารณะซึ่งคนจำนวนมากต้องใช้รวมกัน เพื่อเพิ่มการระบายอากาศให้เพียงพอ
 8. พิจารณาติดตั้งเครื่องกรองฆ่าเชื้อไวรัสในอากาศ ได้แก่ HEPA filter, Ultraviolet germicidal irradiation (UVGI) มาตรการด้านบริหารจัดการอื่น ๆ ได้แก่
 9. ยกเลิกการดื่มน้ำจากตู้น้ำดื่มส่วนกลาง เนื่องจาก บริเวณปุ่มกดน้ำอาจเป็นจุดแพร่ระบาดของเชื้อได้ งดใช้บริเวณพักผ่อน หรือ coffee break ร่วมกันส่วนกลาง กำหนดให้ดื่มน้ำจากขวดบรรจุน้ำดื่มของลูกจ้างแต่ละคน และจัดอาหารแบบรายบุคคล ห้ามตักอาหารรวมกัน
 10. ลูกจ้างทุกรายต้องสวมหน้ากากอนามัย ห้ามรับประทานอาหารร่วมกันเด็ดขาด แยกอุปกรณ์ช้อนส้อมของตัวเอง ห้ามใช้ช้อนกลางร่วมกัน
 11. พิจารณาให้เหลื่อมเวลาการทำงานของลูกจ้างตามสมควร
 12. ลูกจ้างที่มีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจ (ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ท้องเสีย เหนื่อย) ให้รายงานหัวหน้า และแยกตัวออกทันที และเข้ารับการตรวจยืนยัน

เอกสารอ้างอิง

Centers for Disease Control and Prevention. Ventilation in the Buildings. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html. Accessed August 2, 2021.