ประชุมวิชาการอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 2 และ ประชุมวิชาการโรคพิษตะกั่วและพิษโลหะหนักจากการทำงานครั้งที่ 3

พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2020
background

โลหะหนักกับการจัดการทางอาชีวอนามัย


poster

เวลาและสถานที่

📅 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8:30 - 16:00

🏫 ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

หนังสือเชิญประชุม

PDF หนังสือเชิญประชุม

เเบบตอบรับการประชุมวิชาการ

แสกน QR หรือ คลิกที่ Google Form ได้เลย