[รับเพิ่มจำนวนจำกัด] The 2.5th Online Occupational Medicine Open House

จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2021

ขอเชิญ แพทย์ใช้ทุน นิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมงาน Online Occupational Medicine Open House ครั้งที่ 2.5 ภายในงานจะได้รู้ว่าสาขา Occupational Medicine นั้น คืออะไร เรียนอะไรบ้าง จบแล้วทำงานอะไร และการอบรม 2 เดือนต่างจากเรียน 3 ปี อย่างไร

กิจกรรมนี้จัดโดย แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์ และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมและสถาบันที่ฝึกอบรมทั้ง 7 สถาบัน

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทางผู้จัดงานจึงได้เปิดรับสมัครเพิ่ม รับจำนวนจำกัด ช้า อด หมด นะ 🥲

กำลังตรวจสอบวันที่อนุญาติให้ลงทะเบียน ...

ติดต่อสอบถามข้อมูล

ได้ทาง 📧 OpenHouseOccmed@Gmail.com

ตารางกิจกรรม

  • 08:30 – 08:45 เข้าระบบ Zoom
  • 08:45 – 09:00 เปิดงาน Open House
  • 09.00 - 09.20 ความเป็นมาและบริบทของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ
  • 09.20 - 09.45 หลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์และความแตกต่าง การสอบวุฒิบัตร อนุมัติบัตร แพทย์อบรมพื้นฐาน อาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตร 2 เดือน
  • 09.45 - 10.30 แนวทางหลังจบการศึกษาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
  • 10.30 - 12.00 ลักษณะและรูปแบบการเรียนของสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ ทั้ง 7 สถาบัน

หากต้องการแชร์

หากต้องการแชร์ ประกาศ นี้ ให้กับเพื่อนๆ ให้ใช้ข้อความเหล่านี้

ขอเชิญ แพทย์ใช้ทุน นิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมงาน “Online Occupational Medicine Open House ครั้งที่ 2.5”
ในงานจะได้รู้ว่า OccMed คืออะไร เรียนอะไร ทำงานอะไร เรียน 2 เดือน VS 3 ปี ต่างกันอย่างไร
สมัครมาได้ที่ https://aoed.org/news/2021/openhouse หรือ Scan QR code ในรูป
ด่วนรับจำนวนจำกัด แล้วเจอกันวันที่ 14 มีนาคม 2564 ตั้งแต่ 08:30 น.เป็นต้นไป ทาง Zoom นะ

โปสเตอร์ล่าสุด

ดาวน์โหลด Poster ในรูปแบบของ Interactive PDF ซึ่งจะสามารถคลิกที่ลิงค์ในไฟล์โปสเตอร์ได้

โปสเตอร์เก่า