[ดูย้อนหลัง] The 2.5th Online Occupational Medicine Open House

อาทิตย์, 18 เมษายน 2021
background

วิดีโอบันทึก

ขอเชิญ แพทย์ใช้ทุน นิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก และแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมงาน Online Occupational Medicine Open House ครั้งที่ 2.5 ภายในงานจะได้รู้ว่าสาขา Occupational Medicine นั้น คืออะไร เรียนอะไรบ้าง จบแล้วทำงานอะไร และการอบรม 2 เดือนต่างจากเรียน 3 ปี อย่างไร

กิจกรรมนี้จัดโดย แพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์ และได้รับการสนับสนุนจากสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมและสถาบันที่ฝึกอบรมทั้ง 7 สถาบัน

ตารางกิจกรรม

  • 08:30 – 08:45 เข้าระบบ Zoom
  • 08:45 – 09:00 เปิดงาน Open House
  • 09.00 - 09.20 ความเป็นมาและบริบทของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ในประเทศไทยและต่างประเทศ
  • 09.20 - 09.45 หลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์และความแตกต่าง การสอบวุฒิบัตร อนุมัติบัตร แพทย์อบรมพื้นฐาน อาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตร 2 เดือน
  • 09.45 - 10.30 แนวทางหลังจบการศึกษาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
  • 10.30 - 12.00 ลักษณะและรูปแบบการเรียนของสถาบันที่เปิดสอนหลักสูตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ ทั้ง 7 สถาบัน

โปสเตอร์

ล่าสุด

ดาวน์โหลด Poster ในรูปแบบของ Interactive PDF ซึ่งจะสามารถคลิกที่ลิงค์ในไฟล์โปสเตอร์ได้

poster

เก่า

poster