ข้อแนะนำการรับมือภาวะที่มีฝุ่น

จันทร์, 23 กันยายน 2019
background

Infographic

เรื่องข้อแนะนำการรับมือภาวะที่มีฝุ่น จากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

pm25

pm25

pm25