ข่าวสาร ดูทั้งหมด

ประกาศสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด (ฉบับที่ 2)
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2022

ประกาศสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด (ฉบับที่ 2)

บัดนี้การระบาดของ COVID-19 เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด และ Omicron variant ที่ระบาดอยู่ขณะนี้อาการไม่รุนแรงเหมือน Delta variant สมาคมจึงออกประกาศฉบับเดือน พฤษภาคม 2565 เพื่อผ่อนผันให้มีการตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอดได้

ประกาศร่วม 5 องค์กรวิชาชีพแพทย์ สนับสนุนการรับวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น
ศุกร์, 01 เมษายน 2022

ประกาศร่วม 5 องค์กรวิชาชีพแพทย์ สนับสนุนการรับวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย และสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Facing the Changing World, the 5th International meeting on Occupational Medicine
อังคาร, 07 ธันวาคม 2021

Facing the Changing World, the 5th International meeting on Occupational Medicine

Recording of the conference which was held on 8-9 December 2021 at Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok Thailand.

การกลับเข้าสู่สังคมของผู้ป่วยโควิด-19 หลังครบกำหนดรักษาหรือกักตัว
พฤหัสบดี, 07 ตุลาคม 2021

การกลับเข้าสู่สังคมของผู้ป่วยโควิด-19 หลังครบกำหนดรักษาหรือกักตัว

ประกาศร่วม 5 องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ เรื่อง การกลับเข้าสู่สังคมของผู้ป่วยโควิด-19 หลังครบกำหนดรักษาหรือกักตัว

แนวทางปฎิบัติสำหรับประชาชนและผู้เผชิญเหตุ ในกรณีอุบัติภัยสารเคมีกรณี Styrene Monomer
อังคาร, 06 กรกฎาคม 2021

แนวทางปฎิบัติสำหรับประชาชนและผู้เผชิญเหตุ ในกรณีอุบัติภัยสารเคมีกรณี Styrene Monomer

สำหรับประชาชนและสำหรับผู้เผชิญเหตุ

ขอให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19
พฤหัสบดี, 01 กรกฎาคม 2021

ขอให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19

ไม่ควรใช้ข้อมูลการรับวัคซีนของบุคลากรเป็นการกำหนดความแตกต่างแนวทางการกักตัวของบุคคลลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในโรงพยาบาลควรจะเน้นการจัดมาตรการป้องกันให้บุคลากรเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นสาเหตุให้บุคลากรถูกกักตัว

[ดูย้อนหลัง] The 2.5th Online Occupational Medicine Open House
อาทิตย์, 18 เมษายน 2021

[ดูย้อนหลัง] The 2.5th Online Occupational Medicine Open House

วิดีโอบันทึกงาน Online Occupational Medicine Open House ครั้งที่ 2.5

แนวทางวินิจฉัยโรค COVID-19 จากการทำงาน
เสาร์, 02 มกราคม 2021

แนวทางวินิจฉัยโรค COVID-19 จากการทำงาน

สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ได้รับคำร้องขอจากกองทุนเงินทดแทนให้จัดทำแนวทางวินิจฉัยการเป็น COVID-19 จากการทำงานเนื่องจากมีลูกจ้างเป็นมากขึ้น ทางสมาคมได้ประชุมกับกรรมการและมีความคิดเห็นออกเป็นแนวทางที่ได้แนบมาดังรูปด้านล่างแล้ว ซึ่งกองทุนเงินทดแทน โดยคณะกรรมการแพทย์ ได้พิจารณาผ่านและประกาศไปเรียบร้อยแล้ว

วิดีโอบันทึกงาน Online Occupational Medicine Open House ครั้งที่ 2.5

สาขา Occupational Medicine นั้น คืออะไร เรียนอะไรบ้าง จบแล้วทำงานอะไร และการอบรม 2 เดือนต่างจากเรียน 3 ปี อย่างไร

การรับมือกับไวรัส COVID19 ในที่ทำงาน

ผลกระทบที่บริษัท จะได้รับจากการระบาดของไวรัสโควิดในปีนี้มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การลาป่วย ของพนักงานทั้งจากการเจ็บป่วย และความกังวล ทำให้ขาดคนทำงาน ความต้องการสินต้าประเภท ที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคมีมากขึ้น หรือปัญหาการขนส่งสินค้าของ supplier ทำให้บริษัท ไม่ได้รับสินค้าตามกำหนด ผู้ประกอบการ จึงต้องเตรียม แผนรับมือ เอาไว้ เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

บทความ ดูทั้งหมด

ฝีดาษวานร MONKEYPOX
อาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2022

ฝีดาษวานร MONKEYPOX

ฝีดาษวานร (Monkeypox) ถูกพบครั้งแรกในปี 1958 เมื่อมีการระบาดของโรคที่คล้ายไข้ทรพิษซึ่งเกิดในกลุ่มของลิงที่เลี้ยงไว้ทำวิจัย จึงได้ชื่อว่า ฝีดาษวานร ซึ่งมีคนเป็นโรคฝีดาษวานรในปี 1970 ในสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยคองโกya

แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19
จันทร์, 04 ตุลาคม 2021

แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19

ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 ตุลาคม 2564

การจัดการสภาพแวดล้อมในสถานทำงานสำหรับลูกจ้างและบุคลากรที่งานไม่สามารถ Work from home ได้
จันทร์, 02 สิงหาคม 2021

การจัดการสภาพแวดล้อมในสถานทำงานสำหรับลูกจ้างและบุคลากรที่งานไม่สามารถ Work from home ได้

หลักการ 12 ข้อ ในการจัดการสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างและบุคลากรที่โดยลักษณะงานไม่สามารถทำงานที่บ้าน (Work from home) ได้ ตามข้อแนะนำของ CDC ประเทศสหรัฐอเมริกา

การวินิจฉัยเป็น COVID-19 จากการทำงาน
เสาร์, 02 มกราคม 2021

การวินิจฉัยเป็น COVID-19 จากการทำงาน

สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ได้รับคำร้องขอจากกองทุนเงินทดแทนให้จัดทำแนวทางวินิจฉัยการเป็น COVID-19 จากการทำงานเนื่องจากมีลูกจ้างเป็นมากขึ้น ทางสมาคมได้ประชุมกับกรรมการและมีความคิดเห็นออกเป็นแนวทางที่ได้แนบมาดังรูปด้านล่างแล้ว ซึ่งกองทุนเงินทดแทน โดยคณะกรรมการแพทย์ ได้พิจารณาผ่านและประกาศไปเรียบร้อยแล้ว

Office Syndrome
พุธ, 30 ธันวาคม 2020

Office Syndrome

วีดีโอบันทึกการบรรยาย Office Syndrome ในกิจกรรมเสวนาทางการแพทย์ ในงานกาชาดออนไลน์ 2020

ยากำจัดศัตรูพืชชนิด organochlorine
พฤหัสบดี, 10 ธันวาคม 2020

ยากำจัดศัตรูพืชชนิด organochlorine

มีพิษต่อผิวหนัง การกิน และการหายใจ ตัวอย่างยาชนิดนี้ได้แก่ chlordane, chlordecone, Chlorobenzilate, DDT, DDE DDD, Dicofol/Kelthane,endrin, aldrin ,heptachlor, lindane, mehtoxychlor, mirex, toxaphene และ dieldrin

การวิ่งระยะไกล และ ภาวะหัวใจหยุดเต้น ก่อนวิ่งควรระวังอะไรบ้าง
อาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2020

การวิ่งระยะไกล และ ภาวะหัวใจหยุดเต้น ก่อนวิ่งควรระวังอะไรบ้าง

วันนี้มีข่าวมีผู้ถึงแก่กรรมด้วยหัวใจหยุดเต้นกะทันหันระหว่างการวิ่งระยะไกล สามคนทีเดียว คนหนึ่งเป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่รู้จักดี มีข่าวแบบนี้เป็นระยะ การวิ่งเป็นเรื่องดี เป็นการออกกำลังที่ดีต่อสุขภาพ มีผลดีมากกว่าผลเสียแน่ๆ แต่นักวิ่งควรมีการเตรียมพร้อมและฟิตสุขภาพให้ดี มีโรคบางโรคที่เป็นผลเสียถ้ามีการวิ่งระยะไกล

โรคเรื้อรังกับคนทำงาน
อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2020

โรคเรื้อรังกับคนทำงาน

คนที่เป็นโรคเรื้อรังชนิดต่างๆ เวลาทำงานต้องระวังอะไรบ้าง

การจัดการเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเหตุการณ์ขัดแย้ง
ศุกร์, 16 ตุลาคม 2020

การจัดการเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินระหว่างเหตุการณ์ขัดแย้ง

บุคลากรทางการแพทย์ที่ออกไปปฏิบัติงานด้านฉุกเฉินในเหตุการณ์ขัดแย้งบ้าง น่าเห็นใจพวกเขาเหล่านี้มาก เพราะต้องไปอยู่ในเหตุการณ์ culture shock และ ความรุนแรง ความเครียด ในบรรยากาศที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก และต้องระมัดระวังตัวตลอดเวลา บุคลากรทางการแพทย์ที่ออกไปปฏิบัติงานด้านฉุกเฉินในสถานการณ์ขัดแย้ง ที่อาจมีความรุนแรงนั้นมีความเสี่ยงในด้านต่างๆ เหมือนกับในเรื่องการจัดการในอุบัติเหตุ เหตุการณ์ธรรมชาติ แต่ในเรื่องความขัดแย้งยังมีความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพิ่มขึ้น

จิตใจกับ COVID-19
จันทร์, 12 ตุลาคม 2020

จิตใจกับ COVID-19

ไม่แปลกที่เราจะรู้สึกเครียด วิตกกังวล หรือซึมเศร้าในสถานการณ์ COVID-19 และ Post COVID-19 ให้ตรวจสอบตนเองตามนี้