การรับมือกับไวรัส COVID19 ในที่ทำงาน

ผลกระทบที่บริษัท จะได้รับจากการระบาดของไวรัสโควิดในปีนี้มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การลาป่วย ของพนักงานทั้งจากการเจ็บป่วย และความกังวล ทำให้ขาดคนทำงาน ความต้องการสินต้าประเภท ที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคมีมากขึ้น หรือปัญหาการขนส่งสินค้าของ supplier ทำให้บริษัท ไม่ได้รับสินค้าตามกำหนด ผู้ประกอบการ จึงต้องเตรียม แผนรับมือ เอาไว้ เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

ข่าวสารล่าสุด ดูทั้งหมด

ให้มีการตรวจสมรรถภาพปอด ในการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงตามกฎหมายได้ตามปกติ

ศุกร์, 03 กรกฎาคม 2020

ขณะนี้สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี เพี่อความชัดเจน ทางสมาคมฯ จึงออกหนังสือเพื่อให้มีการตรวจสมรรถภาพปอด ในการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงตามกฎหมายได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้จะต้องมีมาตรการการป้องกัน

อ่านต่อ

คำแนะนำให้ระงับการทำ Routine Occupational Spirometry testing ระหว่างช่วงการระบาด COVID-19

ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020

วิทยาลัยอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมประเทศอเมริกา (ACOEM) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและแนะนำให้ยกเลิกการตรวจ spirometry ในสถานที่ทำงานไปก่อนในช่วงมีการระบาด และมีข้อยกเว้นสามารถตรวจได้ถ้ามีโรคที่ต้องใช้ spirometry เพื่อการวินิจฉัย

อ่านต่อ

นโยบาย สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วาระ 62-64

พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2020

อ่านต่อ

[เลื่อน] อบรมอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ 2 เดือน รุ่น 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อังคาร, 07 เมษายน 2020

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบกับสถานการณ์หมอกควัน PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเลื่อนการจัดการอบรมออกไปในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 63

อ่านต่อ

บทความ ดูทั้งหมด

ประสิทธิภาพของหน้ากากผ้า ข้อมูลจาก CDC อเมริกา

พุธ, 15 กรกฎาคม 2020

CDC (หน่วยงานควบคุมโรค) อเมริกา แนะนำให้ประชาชนใส่หน้ากากผ้าในที่สาธารณะ เมื่อถูกห้อมล้อมโดยคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของตนเอง โดยเฉพาะเมื่อมาตรการ social distancing ไม่สามารถทำได้ หน้ากากผ้าอาจจะช่วยป้องกันประชาชนที่เป็นโรคไม่ให้แพร่เชื้อไวรัสไปให้ผู้อื่นและจะลดการแพร่ของเชื้อไวรัสเมื่อมีการใช้อย่างแพร่หลายในที่สาธารณะ เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ไม่ควรใส่หน้ากากผ้า และใครที่ใส่แล้วหายใจลำบาก หมดสติ หรือไม่สามารถเอาหน้ากากออกได้ด้วยตนเองได้

อ่านต่อ

เทคโนโลยีเพื่อ disrupt งานอาชืวอนามัยและความปลอดภัย

อังคาร, 14 กรกฎาคม 2020

นนี้สอนแพทย์ 2 เดือน ไปค้นเนื้อหาเพื่อเตรียมสอน พบรูปหนึ่งซึ่งบอกอะไรหลายๆ อย่าง ลองดูในรูป จริงๆ พยายาม นั่งคิด และค้นหา new normal in occupational medicine ให้น้องๆ ในสถาบัน ซึ่งได้โจทย์ จากกรมการแพทย์มา ในหลายหน่วยงานเช่น Med Surg มันง่าย เพราะเป็นการรักษา ของ occ med จะค่อนข้างยาก ถึงยาก เพราะเป็นเรื่องการป้องกัน ที่ยากเพราะ ...

อ่านต่อ

พูดถึง New Normal อีกครั้ง

อาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2020

ถ้า new normal เป็นเพียงแค่การป้องกัน COVID -19 มันคงไม่ใช่ new normal COVID-19 มาเพื่อ Disrupt ระบบ ทั้งหมด คงต้องมาคิดแล้วว่าสิ่งที่ทำอยู่มันคุ้มค่า พอเพียงหรือไม่ ไม่อย่างงั้นคิดว่าเป็นแค่การ social distancing ล้างมือ ใส่หน้ากาก มันไม่ใช่ new normal แต่มันเป็น self protection พอมันเลิกระบาดแล้วก็กลับมา normal (ดูประเทศไทยตอนนี้)

อ่านต่อ

เตรียมตัวไว้สำหรับ COVID19 รอบสอง มันมาแน่

อาทิตย์, 12 กรกฎาคม 2020

อาชีพที่เสียงต่อ COVID19 แนวทางการเตรียมสถานที่ทำงานและการให้ความรู้แก่พนักงาน และหน้าที่ของหน่วยอาชีวอนามัย

อ่านต่อ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

พฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2020

ได้จากการสลายตัวของอินทรีย์สารจำนวนมาก ทับถมกันในหินตะกอน ภายใต้ความร้อนและความดันมหาศาล เมื่อนำมากลั่นจะได้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ก๊าซหุงต้ม น้ำมันเบนซิน น้ำมันก๊าด น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา ยางมะตอย รวมทั้งเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช พลาสติก และยางสังเคราะห์ เป็นต้น

อ่านต่อ

การประเมินความสามารถในการทำงาน Functional capacity evaluation

พฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2020

การประเมินความสามารถในการทำงาน( Functional Capacity evaluation ) เป็นการประเมินความสามารถในการทำงานหรือกิจกรรมของผู้ป่วย ที่มีความสัมพันธ์กับงานที่ผู้ป่วยประกอบอาชีพอยู่ คู่มือ “Dictionary of Occupational Titles” ซึ่งตีพิมพ์โดยภาคแรงงานของสหรัฐอเมริกา ได้แบ่งการทำงานของร่างกายพื้นฐานที่ต้องใช้ในการทำงานต่างๆออกเป็น 20 functions

อ่านต่อ

Disease surveillance & Medical Surveillance

พฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2020

การเฝ้าระวัง (Surveillance) คือ กิจกรรมในการตรวจสอบติดตาม (Monitor) พฤติกรรม (Behavior) กิจกรรม (Activity) หรือข้อมูล (Information) ของคนหรือสิ่งแวดล้อม เพื่อวัตถุประสงค์ในการ ควบคุม ปกครอง บริหารจัดการ หรือปกป้อง เป็นหลัก การเฝ้าระวังโรคในบริบทของอาชีวอนามัยเน้นเรื่องความเจ็บป่วยเฉียบพลันและเรื้อรังที่เกิดจากการทำงาน

อ่านต่อ

การรับมือสถานการณ์ระบาดของโคโรน่าไวรัสในพนักงานสถานประกอบการ

พฤหัสบดี, 09 กรกฎาคม 2020

ในปี 2020 ทุกคนให้ความสนใจเกี่ยวกับการระบาดของโคโรน่าไวรัส โดยเฉพาะคนที่มีแผนจะเดินทางไปประเทศที่เสี่ยง เพิ่งกลับมาจากหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ที่กลับจากการเดินทางไปประเทศที่เสี่ยง แล้วเราจะป้องกันตัวเราเอง ครอบครัว เพื่อนร่วมงานในบริษัท และคนอื่นๆในชุมชนได้อย่างไร?

อ่านต่อ

Nitrogen dioxide

จันทร์, 29 มิถุนายน 2020

มาทำความรู้จักกับ Nitrogen dioxide พระเอกของคุณภาพอากาศอีกตัวหนึ่ง ที่เป็นปัญหาด้านมลภาวะ ทางกลุ่มประเทศอียู กำลังมีปัญหา เพราะจาก new normal กำลังกลายเป็น normal เพราะเริ่มสูงขึ้นเหมือนเดิม โดยสูงขึ้นมากพร้อมกับการคลาย lock down เกิดจากการจราจรที่มากขึ้น

อ่านต่อ

การทำงานในหน้าฝน

อังคาร, 23 มิถุนายน 2020

ในหน้าฝน โดยเฉพาะในหน้ามรสุม จะมีอันตรายต่อประชาชนหลายอย่าง ทั้งเรื่องถนนลื่น อุบัติเหตุ สำหรับผู้ใช้แรงงานก็มีอันตรายต่อสุขภาพ แม้ฝนตกมาเพียงเล็กน้อย ก็จะทำให้มีการลื่น หกล้มหรืออุบัติเหตุ โดยเฉพาะในอาชีพที่ต้องทำงานนอกอาคารเช่นงานก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีอุบัติเหตุจากไฟช๊อต การใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องด้วย

อ่านต่อ