การรับมือกับไวรัส COVID19 ในที่ทำงาน

ผลกระทบที่บริษัท จะได้รับจากการระบาดของไวรัสโควิดในปีนี้มีมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การลาป่วย ของพนักงานทั้งจากการเจ็บป่วย และความกังวล ทำให้ขาดคนทำงาน ความต้องการสินต้าประเภท ที่เกี่ยวข้องกับ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรคมีมากขึ้น หรือปัญหาการขนส่งสินค้าของ supplier ทำให้บริษัท ไม่ได้รับสินค้าตามกำหนด ผู้ประกอบการ จึงต้องเตรียม แผนรับมือ เอาไว้ เพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด

ข่าวสารล่าสุด ดูทั้งหมด

เลื่อนการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงและการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธี Spirometry ออกไปชั่วคราวก่อนได้

พุธ, 30 ธันวาคม 2020

ขณะนี้เริ่มมีการระบาดของเชื้อใหม่อีกรอบหนึ่ง เนื่องจากการตรวจสมรรถภาพปอดตาม ปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจและทำให้เกิดความเสี่ยงการ แพร่กระจายเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค COVID -19 อย่างมาก ในช่วงวิกฤติรอบนี้จึงไม่ควรตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงตามรอบปีของสถานประกอบการ เป็นการชั่วคราว

อ่านต่อ

ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2020

แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมการประสานงานในการทำงานในแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ่านต่อ

ประชุมวิชาการอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 2 และ ประชุมวิชาการโรคพิษตะกั่วและพิษโลหะหนักจากการทำงานครั้งที่ 3

พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2020

โลหะหนักกับการจัดการทางอาชีวอนามัย

อ่านต่อ

Medical Emergency in Workplace

พุธ, 14 ตุลาคม 2020

Interdepartment Conference: Emergency Medicine X Occupational Medicine

อ่านต่อ

บทความ ดูทั้งหมด

Office Syndrome

พุธ, 30 ธันวาคม 2020

บรรยาย Office Syndrome ในกิจกรรมเสวนาทางการแพทย์ ในงานกาชาดออนไลน์ 2020

อ่านต่อ

การตรวจสุขภาพ New Normal

เสาร์, 03 ตุลาคม 2020

การตรวจสุขภาพ New Normal ดัดแปลงจาก บทบรรณาธิการของ New England Journal of Medicine ฉบับ 12 สิงหาคม 2020 เรื่อง Covid-19 and the Mandate to Redefine Preventive Care ซึ่งน่าจะนำมาใช้เป็น new normal ในเรื่องการตรวจสุขภาพ

อ่านต่อ

การเฝ้าระวังสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร์

ศุกร์, 18 กันยายน 2020

การเฝ้าระวังมีนิยามว่า 1. การสังเกตบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในคนที่สงสัย 2. การสังเกต หรือ สภาพที่ถูกสังเกต คำว่าเฝ้าระวัง (surveillance) มาจากคำฝรั่งเศสที่มีความหมายว่าการจับตามอง (to watch over) การเฝ้าระวังถือเป็นกิจกรรมหลักของงานอาชีวเวชอนามัย โดยแบ่งเป็น การเฝ้าระวังสิ่งคุกคาม และการเฝ้าระวังสุขภาพ การเฝ้าระวังสุขภาพ สามารถทำได้ในรูปของการประเมินตัวลูกจ้าง หรือการตรวจร่างกายลูกจ้าง เป็นระยะสม่ำเสมอ (periodic clinical assessment) หรือการทบทวนทางสาธารณสุขเกี่ยวกับสภาวะทางสุขภาพของกลุ่มลูกจ้าง ในตัวลูกจ้างเป็นราย ๆ นั้น

อ่านต่อ

ความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์

ศุกร์, 18 กันยายน 2020

ถ้าบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีความปลอดภัย ก็จะไม่สามารถส่งต่อบริการดูแลที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้แก่ผู้ป่วยได้ (No Patient Safety without Health Worker safety) ดัดแปลงจากบท Comment ใน Lancet เดือนกันยายน 2020

อ่านต่อ

เกณฑ์ใช้เพื่อระบุระดับความเสี่ยงการติด COVID-19 จากการท่องเที่ยว (COVID-19 Travel Health Notice)

พฤหัสบดี, 17 กันยายน 2020

เกณฑ์ที่บอกถึงความเสี่ยงของจุดหมายที่เราจะไป อาจเป็นประเทศอื่นๆ หรือ จังหวัดในประเทศไทย โดยในอเมริกาเรียกว่า COVID-19 Travel Health Notice (THN) หน่วยงานป้องกันโรค (CDC) ประเทศอเมริกา พิจารณาระดับความเสี่ยงต่อการติด COVID-19 ในต่างประเทศและในรัฐต่างๆ ของอเมริกาโดยข้อมูลสองชุด (เกณฑ์ปฐมภูมิและทุติยภูมิ) ได้แก่ อัตราการติดเชื้อไวรัสที่ปลายทาง (เกณฑ์ปฐมภูมิ) และ ศักยภาพทางการแพทย์และโครงสร้างพื้นฐานของระบบสาธารณสุขของปลายทาง(เกณฑ์ทุติยภูมิ)

อ่านต่อ

เกณฑ์วินิจฉัยโรค Karoshi

พุธ, 16 กันยายน 2020

โรค Karoshi หรือ ที่ญี่ปุ่น ไต้หวัน และ เกาหลีใต้ เรียกว่าทำงานจนตาย เป็นโรคที่ชดเชยได้ คือเป็นโรคจากการทำงาน เป็นการที่ทำงานหนักจนเกิดโรคทางหัวใจและเส้นเลือดสมอง (overworked related cardiovascular and cerebrovascular disease) โดย เกณฑ์การวินิจฉัยที่ประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันจะคล้ายกัน แต่ที่ประเทศเกาหลีใต้จะต่างกันออกไป โดยพบว่าปัจจัยสำคัญมากสองอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Karoshi คือ ระยะเวลาทำงานที่ยาวนาน และมีความเครียดในงานมากเกินไป

อ่านต่อ

ความรู้เกี่ยวกับรังสีเบื้องต้น

เสาร์, 12 กันยายน 2020

นำมากจากที่ผมเคยเขียนใน blog gotoknow ในนาม occmedman หลายสิบปีก่อน ตอนนั้นไปอบรมเรื่องรังสีที่สถาบัน NIRS ของญี่ปุ่น เพื่อเตรียมสำหรับสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ในไทย ผมไปอบรมสองครั้ง ครั้งแรกอบรมความรู้ทั่วไป ครั้งที่สองเป็นครู สอนเรื่องอุบัติภัยรังสี เนื่องจากเคยไปอบรมที่ Chiba ที่ National Institue of Radiations ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสำหรับการรับเหตุร้าย ทางรังสี ซึ่งในประเทศญี่ปุ่นครั้งนี้น่ากลัวมาก เราควรรู้ไว้บ้างแม้จะไม่น่าจะมีอุบัติเหตุเช่นนี้

อ่านต่อ

การวินิจฉัยโรคจากการทำงาน

ศุกร์, 04 กันยายน 2020

ปัจจุบันการวินิจฉัยโรคจากการทำงานนั้นดูเหมือนจะง่าย แต่ก็ไม่ง่าย เนื่องจากโรคจากการทำงานมาด้วยอาการต่างๆ ที่คล้ายกับโรคทั่วไป เช่น หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง โรคหัวใจ หรือ โรคมะเร็ง เนื่องจาก สิ่งก่อเหตุ (agent) ในสิ่งแวดล้อมในการทำงานนั้นมีผลต่อปอด ต่อเส้นเลือดแดงขนาดเล็ก ต่อการเต้นของหัวใจ เช่น ตัวทำละลาย (solvents) โลหะหนัก ฝุ่นทราย เส้นใยธรรมชาติ สิ่งที่จะช่วยในการวินิจฉัยที่สำคัญอย่างหนึ่งคือประวัติ แพทย์ที่ทำงานด้านอาชีวเวชศาสตร์ จะคุ้นเคยกับคำว่าทำงานอะไร ทำอย่างไร มาแล้ว การที่รู้ว่าผู้ป่วยนั้นทำงานอะไร จะช่วยทำให้เราวินิจฉัยแยกโรค จากการทำงานเข้าไปใน บัญชีการ วินิจฉัยแยกโรค (differential diagnosis) ของเราด้วย

อ่านต่อ

อนาคตของอาชีวอนามัย

เสาร์, 18 กรกฎาคม 2020

การเปลี่ยนแปลงในการจัดองค์กร การเปลี่ยนแปลงลักษณะของลูกจ้าง ภาวะโลกาภิวัฒน์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในงานและนอกงาน เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในด้านสังคม เทคนิค และเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นพื้นฐานใหม่ของเศรษฐกิจของโลก

อ่านต่อ

ประสิทธิภาพของหน้ากากผ้า ข้อมูลจาก CDC อเมริกา

พุธ, 15 กรกฎาคม 2020

CDC (หน่วยงานควบคุมโรค) อเมริกา แนะนำให้ประชาชนใส่หน้ากากผ้าในที่สาธารณะ เมื่อถูกห้อมล้อมโดยคนอื่นๆ ที่ไม่ใช่คนในครอบครัวของตนเอง โดยเฉพาะเมื่อมาตรการ social distancing ไม่สามารถทำได้ หน้ากากผ้าอาจจะช่วยป้องกันประชาชนที่เป็นโรคไม่ให้แพร่เชื้อไวรัสไปให้ผู้อื่นและจะลดการแพร่ของเชื้อไวรัสเมื่อมีการใช้อย่างแพร่หลายในที่สาธารณะ เด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี ไม่ควรใส่หน้ากากผ้า และใครที่ใส่แล้วหายใจลำบาก หมดสติ หรือไม่สามารถเอาหน้ากากออกได้ด้วยตนเองได้

อ่านต่อ