ข่าวสาร

[เลื่อน] อบรมอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ 2 เดือน รุ่น 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อังคาร, 07 เมษายน 2020

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบกับสถานการณ์หมอกควัน PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเลื่อนการจัดการอบรมออกไปในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 63

อ่านต่อ

คำแนะนำให้ระงับการทำ Routine Occupational Spirometry testing ระหว่างช่วงการระบาด COVID-19

ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020

วิทยาลัยอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมประเทศอเมริกา (ACOEM) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและแนะนำให้ยกเลิกการตรวจ spirometry ในสถานที่ทำงานไปก่อนในช่วงมีการระบาด และมีข้อยกเว้นสามารถตรวจได้ถ้ามีโรคที่ต้องใช้ spirometry เพื่อการวินิจฉัย

อ่านต่อ

The 23rd ACOH Conference 2020

ศุกร์, 18 ตุลาคม 2019

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประชุมระดับนานาชาติ The 23rd Asian Congress on Occupational Health (ACOH2020)

อ่านต่อ

The 4th ANOH Conference 2019

ศุกร์, 18 ตุลาคม 2019

ขอเชิญนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม จป.วิชาชีพ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวอนามัยและท่านที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th ANOH Conference 2019

อ่านต่อ

The 33rd ICOH Conference 2021

ศุกร์, 18 ตุลาคม 2019

ขอเชิญร่วมเข้าประชุมระดับนานาชาติ The 33rd International Congress on Occupational Health 2021 (ICOH 2021)

อ่านต่อ

การกำหนดมาตรฐานการดูแลสุขภาพคนทำงานที่ระดับการสัมผัสสารเคมีต่ำกว่า OEL

ศุกร์, 18 ตุลาคม 2019

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ และนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้าร่วมระดมสมองเรื่อง การกำหนดมาตรฐานการดูแลสุขภาพคนทำงานที่ระดับการสัมผัสสารเคมีต่ำกว่า OEL

อ่านต่อ

ให้มีการตรวจสมรรถภาพปอด ในการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงตามกฎหมายได้ตามปกติ

ศุกร์, 03 กรกฎาคม 2020

ขณะนี้สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี เพี่อความชัดเจน ทางสมาคมฯ จึงออกหนังสือเพื่อให้มีการตรวจสมรรถภาพปอด ในการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงตามกฎหมายได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้จะต้องมีมาตรการการป้องกัน

อ่านต่อ

พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

พุธ, 18 กันยายน 2019

พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 18 กันยายน 2562

อ่านต่อ

ประกาศแนวทางปฏิบัติสําหรับสถานพยาบาลเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤติ COVID-19

พุธ, 01 เมษายน 2020

ประกาศแนวทางปฏิบัติสําหรับสถานพยาบาลเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤติ COVID-19 และ คำแนะนำในการดูแลสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์

อ่านต่อ

นโยบาย สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วาระ 62-64

พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2020

อ่านต่อ

ติดตามค่าฝุ่น PM2.5

พฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2019

ติดตามค่าฝุ่น PM2.5 จาก 80 จุดในเครือข่าย DUSTBOY ทุก รพ.สต.

อ่านต่อ

[Postponed] The 2nd Occupational Medicine Open House

จันทร์, 24 กุมภาพันธ์ 2020

เนื่องจากสถานการณ์ของ COVID-19 จึงขอเลื่อนการจัดงาน Open House ออกไปก่อน และเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น จะแจ้งวันและกำหนดการให้ทราบอีกครั้งในภายหลัง

อ่านต่อ

แสดงความประสงค์ขอสนับสนุนการตั้งวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

จันทร์, 18 พฤศจิกายน 2019

ประชาสัมพันธ์สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความคิดเห็นในการ แสดงความประสงค์ขอสนับสนุนการตั้งวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ