background

ข่าวสาร

ประกาศสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด (ฉบับที่ 2)
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2022

ประกาศสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย การตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอด (ฉบับที่ 2)

บัดนี้การระบาดของ COVID-19 เริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัด และ Omicron variant ที่ระบาดอยู่ขณะนี้อาการไม่รุนแรงเหมือน Delta variant สมาคมจึงออกประกาศฉบับเดือน พฤษภาคม 2565 เพื่อผ่อนผันให้มีการตรวจคัดกรองสมรรถภาพปอดได้

ประกาศร่วม 5 องค์กรวิชาชีพแพทย์ สนับสนุนการรับวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น
ศุกร์, 01 เมษายน 2022

ประกาศร่วม 5 องค์กรวิชาชีพแพทย์ สนับสนุนการรับวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย และสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

Facing the Changing World, the 5th International meeting on Occupational Medicine
อังคาร, 07 ธันวาคม 2021

Facing the Changing World, the 5th International meeting on Occupational Medicine

Recording of the conference which was held on 8-9 December 2021 at Miracle Grand Convention Hotel, Bangkok Thailand.

การกลับเข้าสู่สังคมของผู้ป่วยโควิด-19 หลังครบกำหนดรักษาหรือกักตัว
พฤหัสบดี, 07 ตุลาคม 2021

การกลับเข้าสู่สังคมของผู้ป่วยโควิด-19 หลังครบกำหนดรักษาหรือกักตัว

ประกาศร่วม 5 องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ เรื่อง การกลับเข้าสู่สังคมของผู้ป่วยโควิด-19 หลังครบกำหนดรักษาหรือกักตัว

แนวทางปฎิบัติสำหรับประชาชนและผู้เผชิญเหตุ ในกรณีอุบัติภัยสารเคมีกรณี Styrene Monomer
อังคาร, 06 กรกฎาคม 2021

แนวทางปฎิบัติสำหรับประชาชนและผู้เผชิญเหตุ ในกรณีอุบัติภัยสารเคมีกรณี Styrene Monomer

สำหรับประชาชนและสำหรับผู้เผชิญเหตุ

ขอให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19
พฤหัสบดี, 01 กรกฎาคม 2021

ขอให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19

ไม่ควรใช้ข้อมูลการรับวัคซีนของบุคลากรเป็นการกำหนดความแตกต่างแนวทางการกักตัวของบุคคลลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในโรงพยาบาลควรจะเน้นการจัดมาตรการป้องกันให้บุคลากรเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นสาเหตุให้บุคลากรถูกกักตัว

[ดูย้อนหลัง] The 2.5th Online Occupational Medicine Open House
อาทิตย์, 18 เมษายน 2021

[ดูย้อนหลัง] The 2.5th Online Occupational Medicine Open House

วิดีโอบันทึกงาน Online Occupational Medicine Open House ครั้งที่ 2.5

แนวทางวินิจฉัยโรค COVID-19 จากการทำงาน
เสาร์, 02 มกราคม 2021

แนวทางวินิจฉัยโรค COVID-19 จากการทำงาน

สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ได้รับคำร้องขอจากกองทุนเงินทดแทนให้จัดทำแนวทางวินิจฉัยการเป็น COVID-19 จากการทำงานเนื่องจากมีลูกจ้างเป็นมากขึ้น ทางสมาคมได้ประชุมกับกรรมการและมีความคิดเห็นออกเป็นแนวทางที่ได้แนบมาดังรูปด้านล่างแล้ว ซึ่งกองทุนเงินทดแทน โดยคณะกรรมการแพทย์ ได้พิจารณาผ่านและประกาศไปเรียบร้อยแล้ว

เลื่อนการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงและการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธี Spirometry ออกไปชั่วคราวก่อนได้
พุธ, 30 ธันวาคม 2020

เลื่อนการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงและการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธี Spirometry ออกไปชั่วคราวก่อนได้

ขณะนี้เริ่มมีการระบาดของเชื้อใหม่อีกรอบหนึ่ง เนื่องจากการตรวจสมรรถภาพปอดตาม ปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจและทำให้เกิดความเสี่ยงการ แพร่กระจายเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค COVID -19 อย่างมาก ในช่วงวิกฤติรอบนี้จึงไม่ควรตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงตามรอบปีของสถานประกอบการ เป็นการชั่วคราว

ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2020

ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมการประสานงานในการทำงานในแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ประชุมวิชาการอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 2 และ ประชุมวิชาการโรคพิษตะกั่วและพิษโลหะหนักจากการทำงานครั้งที่ 3
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2020

ประชุมวิชาการอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 2 และ ประชุมวิชาการโรคพิษตะกั่วและพิษโลหะหนักจากการทำงานครั้งที่ 3

โลหะหนักกับการจัดการทางอาชีวอนามัย

Medical Emergency in Workplace
พุธ, 14 ตุลาคม 2020

Medical Emergency in Workplace

Interdepartment Conference: Emergency Medicine X Occupational Medicine

คำแนะนำให้ระงับการทำ Routine Occupational Spirometry testing ระหว่างช่วงการระบาด COVID-19
ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020

คำแนะนำให้ระงับการทำ Routine Occupational Spirometry testing ระหว่างช่วงการระบาด COVID-19

วิทยาลัยอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมประเทศอเมริกา (ACOEM) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและแนะนำให้ยกเลิกการตรวจ spirometry ในสถานที่ทำงานไปก่อนในช่วงมีการระบาด และมีข้อยกเว้นสามารถตรวจได้ถ้ามีโรคที่ต้องใช้ spirometry เพื่อการวินิจฉัย

นโยบาย สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วาระ 62-64
พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2020

นโยบาย สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วาระ 62-64

[เลื่อน] อบรมอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ 2 เดือน รุ่น 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อังคาร, 07 เมษายน 2020

[เลื่อน] อบรมอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ 2 เดือน รุ่น 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบกับสถานการณ์หมอกควัน PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเลื่อนการจัดการอบรมออกไปในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 63

ประกาศแนวทางปฏิบัติสําหรับสถานพยาบาลเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤติ COVID-19
พุธ, 01 เมษายน 2020

ประกาศแนวทางปฏิบัติสําหรับสถานพยาบาลเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤติ COVID-19

ประกาศแนวทางปฏิบัติสําหรับสถานพยาบาลเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤติ COVID-19 และ คำแนะนำในการดูแลสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์

แสดงความประสงค์ขอสนับสนุนการตั้งวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
จันทร์, 18 พฤศจิกายน 2019

แสดงความประสงค์ขอสนับสนุนการตั้งวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความคิดเห็นในการ แสดงความประสงค์ขอสนับสนุนการตั้งวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

The 33rd ICOH Conference 2021
ศุกร์, 18 ตุลาคม 2019

The 33rd ICOH Conference 2021

ขอเชิญร่วมเข้าประชุมระดับนานาชาติ The 33rd International Congress on Occupational Health 2021 (ICOH 2021)

The 4th ANOH Conference 2019
ศุกร์, 18 ตุลาคม 2019

The 4th ANOH Conference 2019

ขอเชิญนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม จป.วิชาชีพ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวอนามัยและท่านที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th ANOH Conference 2019

The 23rd ACOH Conference 2020
ศุกร์, 18 ตุลาคม 2019

The 23rd ACOH Conference 2020

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประชุมระดับนานาชาติ The 23rd Asian Congress on Occupational Health (ACOH2020)

การกำหนดมาตรฐานการดูแลสุขภาพคนทำงานที่ระดับการสัมผัสสารเคมีต่ำกว่า OEL
ศุกร์, 18 ตุลาคม 2019

การกำหนดมาตรฐานการดูแลสุขภาพคนทำงานที่ระดับการสัมผัสสารเคมีต่ำกว่า OEL

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ และนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้าร่วมระดมสมองเรื่อง การกำหนดมาตรฐานการดูแลสุขภาพคนทำงานที่ระดับการสัมผัสสารเคมีต่ำกว่า OEL

ติดตามค่าฝุ่น PM2.5
พฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2019

ติดตามค่าฝุ่น PM2.5

ติดตามค่าฝุ่น PM2.5 จาก 80 จุดในเครือข่าย DUSTBOY ทุก รพ.สต.

พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
พุธ, 18 กันยายน 2019

พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 18 กันยายน 2562