background

ข่าวสาร

การกลับเข้าสู่สังคมของผู้ป่วยโควิด-19 หลังครบกำหนดรักษาหรือกักตัว

พฤหัสบดี, 07 ตุลาคม 2021

ประกาศร่วม 5 องค์กรวิชาชีพทางการแพทย์ เรื่อง การกลับเข้าสู่สังคมของผู้ป่วยโควิด-19 หลังครบกำหนดรักษาหรือกักตัว

อ่านต่อ

แนวทางปฎิบัติสำหรับประชาชนและผู้เผชิญเหตุ ในกรณีอุบัติภัยสารเคมีกรณี Styrene Monomer

อังคาร, 06 กรกฎาคม 2021

สำหรับประชาชนและสำหรับผู้เผชิญเหตุ

อ่านต่อ

ขอให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน COVID-19

พฤหัสบดี, 01 กรกฎาคม 2021

ไม่ควรใช้ข้อมูลการรับวัคซีนของบุคลากรเป็นการกำหนดความแตกต่างแนวทางการกักตัวของบุคคลลากรทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในโรงพยาบาลควรจะเน้นการจัดมาตรการป้องกันให้บุคลากรเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นสาเหตุให้บุคลากรถูกกักตัว

อ่านต่อ

[ดูย้อนหลัง] The 2.5th Online Occupational Medicine Open House

อาทิตย์, 18 เมษายน 2021

วิดีโอบันทึกงาน Online Occupational Medicine Open House ครั้งที่ 2.5

อ่านต่อ

แนวทางวินิจฉัยโรค COVID-19 จากการทำงาน

เสาร์, 02 มกราคม 2021

สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ได้รับคำร้องขอจากกองทุนเงินทดแทนให้จัดทำแนวทางวินิจฉัยการเป็น COVID-19 จากการทำงานเนื่องจากมีลูกจ้างเป็นมากขึ้น ทางสมาคมได้ประชุมกับกรรมการและมีความคิดเห็นออกเป็นแนวทางที่ได้แนบมาดังรูปด้านล่างแล้ว ซึ่งกองทุนเงินทดแทน โดยคณะกรรมการแพทย์ ได้พิจารณาผ่านและประกาศไปเรียบร้อยแล้ว

อ่านต่อ

เลื่อนการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงและการตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธี Spirometry ออกไปชั่วคราวก่อนได้

พุธ, 30 ธันวาคม 2020

ขณะนี้เริ่มมีการระบาดของเชื้อใหม่อีกรอบหนึ่ง เนื่องจากการตรวจสมรรถภาพปอดตาม ปัจจัยเสี่ยง เป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดละอองฝอยจากระบบทางเดินหายใจและทำให้เกิดความเสี่ยงการ แพร่กระจายเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรค COVID -19 อย่างมาก ในช่วงวิกฤติรอบนี้จึงไม่ควรตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงตามรอบปีของสถานประกอบการ เป็นการชั่วคราว

อ่านต่อ

ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2020

แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมการประสานงานในการทำงานในแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ่านต่อ

ประชุมวิชาการอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 6 ครั้งที่ 2 และ ประชุมวิชาการโรคพิษตะกั่วและพิษโลหะหนักจากการทำงานครั้งที่ 3

พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2020

โลหะหนักกับการจัดการทางอาชีวอนามัย

อ่านต่อ

Medical Emergency in Workplace

พุธ, 14 ตุลาคม 2020

Interdepartment Conference: Emergency Medicine X Occupational Medicine

อ่านต่อ

คำแนะนำให้ระงับการทำ Routine Occupational Spirometry testing ระหว่างช่วงการระบาด COVID-19

ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020

วิทยาลัยอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมประเทศอเมริกา (ACOEM) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและแนะนำให้ยกเลิกการตรวจ spirometry ในสถานที่ทำงานไปก่อนในช่วงมีการระบาด และมีข้อยกเว้นสามารถตรวจได้ถ้ามีโรคที่ต้องใช้ spirometry เพื่อการวินิจฉัย

อ่านต่อ

นโยบาย สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม วาระ 62-64

พฤหัสบดี, 21 พฤษภาคม 2020

อ่านต่อ

[เลื่อน] อบรมอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ 2 เดือน รุ่น 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อังคาร, 07 เมษายน 2020

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบกับสถานการณ์หมอกควัน PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเลื่อนการจัดการอบรมออกไปในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 63

อ่านต่อ

ประกาศแนวทางปฏิบัติสําหรับสถานพยาบาลเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤติ COVID-19

พุธ, 01 เมษายน 2020

ประกาศแนวทางปฏิบัติสําหรับสถานพยาบาลเพื่อบุคลากรทางการแพทย์ในวิกฤติ COVID-19 และ คำแนะนำในการดูแลสุขภาพบุคลากรทางการแพทย์

อ่านต่อ

แสดงความประสงค์ขอสนับสนุนการตั้งวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

จันทร์, 18 พฤศจิกายน 2019

ประชาสัมพันธ์สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความคิดเห็นในการ แสดงความประสงค์ขอสนับสนุนการตั้งวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

อ่านต่อ

The 33rd ICOH Conference 2021

ศุกร์, 18 ตุลาคม 2019

ขอเชิญร่วมเข้าประชุมระดับนานาชาติ The 33rd International Congress on Occupational Health 2021 (ICOH 2021)

อ่านต่อ

The 4th ANOH Conference 2019

ศุกร์, 18 ตุลาคม 2019

ขอเชิญนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม จป.วิชาชีพ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวอนามัยและท่านที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th ANOH Conference 2019

อ่านต่อ

The 23rd ACOH Conference 2020

ศุกร์, 18 ตุลาคม 2019

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประชุมระดับนานาชาติ The 23rd Asian Congress on Occupational Health (ACOH2020)

อ่านต่อ

การกำหนดมาตรฐานการดูแลสุขภาพคนทำงานที่ระดับการสัมผัสสารเคมีต่ำกว่า OEL

ศุกร์, 18 ตุลาคม 2019

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ และนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเข้าร่วมระดมสมองเรื่อง การกำหนดมาตรฐานการดูแลสุขภาพคนทำงานที่ระดับการสัมผัสสารเคมีต่ำกว่า OEL

อ่านต่อ

ติดตามค่าฝุ่น PM2.5

พฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2019

ติดตามค่าฝุ่น PM2.5 จาก 80 จุดในเครือข่าย DUSTBOY ทุก รพ.สต.

อ่านต่อ

พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

พุธ, 18 กันยายน 2019

พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้วันที่ 18 กันยายน 2562

อ่านต่อ