background
ศุกร์, 12 มิถุนายน 2020

Chef's Health อันตรายต่อสุขภาพในอาชีพคนทำครัว

อันตรายทางกายภาพ

มีอันตรายจากการยืนในครัวทั้งวัน เช่นเดียวกับการยกหม้อหรือกะทะที่หนัก ปกติความสูงของโต๊ะในครัวมีการออกแบบมาให้พอเหมาะกับคนโดยเฉลี่ย ดังนั้นจึงอาจไม่เหมาะสมกับแต่ละคน และการพิงขอบโต๊ะขณะทำงานก็ทำให้มีอันตรายต่อเอ็นและกระดูกหลังทำให้มีอาการปวดได้ การยืนแล้วมีที่รองขาข้างหนึ่งจะช่วยลดการกดเส้นเอ็นและเส้นประสาทซึ่งทำให้อาการลดลง การยกหม้อหรือกะทะก็ทำให้มีอาการปวดได้ เนื่องจากน้ำหนัก และต้องถือเดินจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง รวมถึงต้องยกห่างจากตัว เนื่องจากความร้อน ซึ่งการยกของติดตัวจะช่วยลดความเครียดของหลัง คอ และไหล่ คนทำครัวจะหยุดงานจากความเจ็บปวด และอาจต้องใช้เวลานานกว่าจะหาย โรคที่เท้าซึ่งเป็นกันมากคือ Hallux rigidus ซึ่งเป็นที่ข้อของฐานนิ้วโป้งที่เท้า ทำให้ปวดมาก เป็นในอาชีพที่ต้องยืนหรือวิ่งนาน นอกจากนี้ Hallux rigidus ยังทำให้มีอาการปวดที่สะโพก ข้อเท้า และหัวเข่า จากการใช้ข้อพวกนี้เสริมในการลดอาการเจ็บปวดที่นิ้วเท้าเวลาเดิน

โรคที่เกิดจากความเครียด

ความเครียดในการทำงานในครัว จะทำให้มีผลเสียต่อสุขภาพ อาชีพคนทำครัวจะต้องทำงานติดต่อกันไปโดยมีระยะเวลาที่กำหนดแน่นอน และยังต้องคอยระวังอันตรายในสิ่งแวดล้อมในครัวด้วย ซึ่งทำให้เกิดความเครียดไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ในทางตรงจะทำให้คนทำครัวมีความดันโลหิตสูงจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในทางอ้อมคนทำครัวจะมี ปัญหาแล้วแต่ว่าจะเลือกวิธีคลายเครียดอย่างไรระหว่างกะหรือตอนเลิกงาน มีการใช้สารเสพติดในกลุ่มคนทำครัวฝึกหัด เพื่อลดความเครียดจากงาน การติดยา บุหรี่ และสุรา ในคนทำครัว

การทำงานดึกและงานกะ

ปัญหาสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งไม่เกี่ยวกับการทำงานแต่เป็นผลจากการดำเนินชีวิตในการทำงานดึกหรืองานกะ ได้แก่ความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวาน และโรคหัวใจ จากการไม่มีเวลาออกกำลังกายและพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่ดี คนทำครัวที่ทำงานระหว่างเวลาที่คนอื่นกินอาหารกัน จะไม่สามารถจัดเวลากินอาหารได้ ทำให้กินอาหารเท่าที่หาได้ ในเวลาที่ว่างไม่ว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืน

สิ่งคุกคามในอาชีพคนทำครัว

ในครัวยังมีอันตรายจากควันจากการปรุงอาหาร ความร้อน อุบัติเหตุและไฟไหม้ ซึ่งมีผลต่อทางเดินหายใจ ในคนที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด ในคนที่สายตาไม่ดี โดยสิ่งคุกคามในครัวได้แก่

 • การสัมผัสกับสารเคมีหลายชนิดได้แก่สี ตัวทำละลาย ยากำจัดศัตรูพืช น้ำหอม และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
 • การทำงานในท่าทางผิดธรรมชาติ
 • การยืนนาน
 • การยก ถือ ของหนัก
 • อันตรายจากการรั่วไหลของรังสีจากเตาไมโครเวฟ
 • การทำงานในที่มีอากาศร้อน
 • การทำงานกับมีด เครื่องบด และเครื่องมืออันตรายอื่นๆ
 • ความเสี่ยงจากแผลไฟไหม้ น้ำร้อนลวก จากเตา กะทะร้อน และไอน้ำ
 • การลื่น พลัดตก หกล้ม
 • ความเครียด
 • การทำร้าย กล่าวร้าย
 • การทำงานคนเดียว
 • ไฟไหม้
 • ความเครียด
 • การทำงานกะ