การทำงานในหน้าฝน

อังคาร, 23 มิถุนายน 2020
background

ในหน้าฝน โดยเฉพาะในหน้ามรสุม จะมีอันตรายต่อประชาชนหลายอย่าง ทั้งเรื่องถนนลื่น อุบัติเหตุ สำหรับผู้ใช้แรงงานก็มีอันตรายต่อสุขภาพ แม้ฝนตกมาเพียงเล็กน้อย ก็จะทำให้มีการลื่น หกล้มหรืออุบัติเหตุ โดยเฉพาะในอาชีพที่ต้องทำงานนอกอาคารเช่นงานก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีอุบัติเหตุจากไฟช๊อต การใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องด้วย

วิธีปฏิบัติง่ายๆ เกี่ยวกับการทำงานในหน้าฝน

 1. ด้านบุคคลในการเดินทางจากกลับบ้านหรือไปยังสถานที่อื่น ต้องระมัดระวัง อย่าเดินเร็วจนเกินไป และพยายามใส่รองเท้าที่รัดเท้าพอดี อย่าใส่รองเท้าส้นสูง และต้องไม่หลวม และรู้สึกแนบกับพื้นถนน พยายามอย่าวิ่ง ถ้าฝนตก พยายามเดินช้าๆ และมั่นคงไปยังที่หลบฝน พยายามใช้ร่มและสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำให้อบอุ่น
 2. ก่อนหน้าฝนให้ตรวจดูสายไฟ ว่ามีชำรุดหรือไม่ ทั้งในที่ทำงานและที่บ้าน
 3. ใช้พรมหรือที่ดูดซับน้ำวางตรงทางเข้าเพื่อไม่ให้พื้นในบ้านหรือที่ทำงานเปียกแฉะ วางร่มไว้ที่ทางเข้า
 4. ถ้าต้องทำงานนอกสถานที่ ให้แน่ใจว่าใช้เครื่องมือที่เปียกน้ำได้ หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องมือไฟฟ้าและให้แน่ใจว่าฉนวนป้องกันไฟฟ้าใช้การได้
 5. ให้แน่ใจว่ายานพาหนะที่ใช้อยู่ในสภาพดีในช่วงฤดูฝน ตรวจสอบการทำงานของที่ปัดกระจกหน้ารถ และไฟ ต้องตรวจสอบยางรถยนตร์ว่าเกาะถนนดีหรือไม่ เพื่อกันลื่น
 6. ขับรถช้าๆ และปฏิบัติตามกฏจราจร ทัศนวิสัยในช่วงฝนตกหนักจะไม่ดี และต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหลีกเลี่ยงการใช้ไฟสูงเพราะจะทำให้รถอื่นสับสน
 7. ถ้าต้องทำงานในที่น้ำท่วมขัง ต้องระวังสายไฟฟ้า ท่อน้ำ หรืองู พยายามใส่รองเท้าบู๊ทสูงถึงเข่าเพื่อทำงาน

ข้อควรระวัง 5 ข้อในการทำงานในหน้าฝน

 • ทำงานตามสบาย อย่ารีบเนื่องจากเวลาฝนตกการทำงานมักจะเร่งรีบเพื่อไปหลบฝนทำให้เกิดอุบัติเหตุ ฝนจะทำให้ถนนลื่น และให้สนใจสภาพแวดล้อมและเคลื่อนไหวให้ช้ากว่าปกติ โดยเฉพาะถ้าใช้บันใดหรืออยู่บนนั่งร้าน
 • ใช้เสื้อกันฝนที่มีทั้งเสื้อและกางเกง เพื่อป้องกัน cold stress ซึ่งจะมีอาการสั่น และเป็นตะคริว ให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศเพียงพอใส่สบาย ตลอดระยะเวลาการทำงาน
 • ในการทำงานการมองเห็นเป็นเรื่องสำคัญ พยายามอย่าให้ฝนบังทัศนวิสัย ถ้าใช้แว่นตานิรภัย ให้พ่นน้ำยากันฝ้าเพื่อลดการบังทัศนวิสัย ถ้าไม่ใช้ก็ให้ใส่หมวกเพื่อป้องกันน้ำเข้าตา
 • ใส่เสื้อผ้าสีสะดุดตาเพื่อให้แน่ใจว่าเพื่อนร่วมงานหรือผู้อื่นมองเห็นคุณ
 • อย่าใช้เครื่องมือที่ไม่ใด้ออกแบบมาใช้นอกอาคาร เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า ในขณะที่มีฝนตก และใช้เครื่องมือที่มีที่จับมั่นคง