[เลื่อน] อบรมอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ 2 เดือน รุ่น 4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อังคาร, 07 เมษายน 2020
background

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ประกอบกับสถานการณ์หมอกควัน PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสเสี่ยงต่อสุขภาพ

📣 ทางผู้จัดขอเลื่อนการจัดการอบรมออกไปในเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 63

ทั้งนี้ผู้ที่สนในสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 63 https://w1.med.cmu.ac.th/commed/basic-occupational-medicine-training-course-for-doctors/#gen-1st

☎️ ติดต่อสอบถาม 053-935472 ต่อ 117 หรือ 095-9162340 (ติดต่อในเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.) หรือทาง Facebook อาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Poster

poster