คำแนะนำให้ระงับการทำ Routine Occupational Spirometry testing ระหว่างช่วงการระบาด COVID-19

ศุกร์, 22 พฤษภาคม 2020
background

เนื่องจากการตรวจสมรรถภาพปอด เป็นการตรวจสำคัญในการเฝ้าระวังทางเดินหายใจจากการทำงาน มีการทำการตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อเฝ้าระวังปีหนึ่งหลายพันหลายหมื่นครั้ง

อย่างไรก็ตามในช่วงการระบาดของ COVID-19 วิทยาลัยอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมประเทศอเมริกา ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและแนะนำให้ยกเลิกการตรวจ spirometry ในสถานที่ทำงานไปก่อนในช่วงมีการระบาด และมีข้อยกเว้นสามารถตรวจได้ถ้ามีโรคที่ต้องใช้ spirometry เพื่อการวินิจฉัย เนื่องจากมีความเสี่ยงมากในการแพร่กระจาย COVID-19 ในขั้นตอนการตรวจ spirometry ต้องหายใจออกอย่างแรงซึ่งจะมีการแพร่กระจายละอองสารคัดหลั่งออกมาในอากาศ โดยเฉพาะในคนที่ติดเชื้อแต่ไม่มีอาการ ความเสี่ยงต่อคนอื่นๆ ในการหายใจเอาละอองที่ลอยอยู่มีมาก แต่ยังไม่ทราบว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าไร

การตรวจ routine occupational spirometry ส่วนใหญ่เป็นการตรวจตามกฏหมายและไม่ใช่เพื่อวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้น ในสถานการณ์ปัจจุบันและจนกว่าข้อมูลของ COVID-19 จะมีมากขึ้น วิทยาลัยอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมอเมริกา แนะนำ (recommends) ให้หยุดทำ spirometry ยกเว้นเป็นการทำเพื่อวินิจฉัยโรคที่สำคัญ ซึ่งต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ หรือ แพทย์โรคทางเดินหายใจ

ในประเทศไทย ซึ่งมีการขาด PPE การตรวจ spirometry เป็นการตรวจที่ทำให้มี aerosol ออกมาในกระบวนการ หายใจออกอย่างแรง ซึ่งการตรวจก็ยึดหลักเหมือนการทำ swab จึงต้องใช้ full PPE ซึ่งการตรวจจะต้องมีการเปลี่ยนชุด ดังนั้นการตรวจ routine occupational spirometry ซึ่งก็คือการตรวจประจำปี ตามกฎหมาย จึงทำให้มีการสิ้นเปลือง PPE อย่างมาก ในช่วงการระบาดจะต้องมีการ stock PPE ให้พอเพียง จึงไม่ควรตรวจถ้าไม่ใช่เพื่อการวินิจฉัยที่จำเป็น

การตรวจ spirometry ในช่วง current abnormal นี้ อาจจะต้องเลื่อนออกไป อาจเลื่อนเท่ากับระยะเวลาการระบาด คืออาจเลื่อนไป 1-2 ปี ซึ่ง ในการตรวจสุขภาพ อาจใช้การซักประวัติ และการตรวจร่างกายแทน ซึ่งไม่น่าจะมีผลเสียต่อคนทำงานมากนัก เมื่อพ้นระยะระบาด ก็สามารถกลับมาตรวจเหมือนเดิมใด้

สรุปคือน่าจะเลื่อนการตรวจไปก่อน และอาจจะต้อง suspend ไว้ จนกว่า จะได้สถานการณ์ การระบาดของ covid-19 จะคลี่คลาย