ขอเชิญนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวอนามัยและท่านที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ


The 4th ANOH Conference 2019

A Brighter Future for Occupational Hygiene in Asia


ระหว่างวันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 โดยลงทะเบียนได้ที่ (www.anoh2019.com/registration)[www.anoh2019.com/registration] และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.anoh2019.com