แสดงความประสงค์ขอสนับสนุนการตั้งวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย

จันทร์, 18 พฤศจิกายน 2019
background

ประชาสัมพันธ์ สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความคิดเห็นในการแสดงความประสงค์ขอสนับสนุน


การตั้งวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย


โดยสามารถอ่านละเอียดและตอบแบบฟอร์ม [ได้ที่นี่] (/news/188.2562ขอความเห็นการจัดตั้งวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน.pdf)

และกรุณาส่งแบบฟอร์มกลับมาที่ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันบำราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ Email(mailto:nongnongwu86@gmail.com)