ประชาสัมพันธ์ สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความคิดเห็นในการแสดงความประสงค์ขอสนับสนุน


การตั้งวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย


โดยสามารถอ่านละเอียดและตอบแบบฟอร์ม ได้ที่นี่

และกรุณาส่งแบบฟอร์มกลับมาที่ สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันบำราศนราดูร ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 หรือ Email(nongnongwu86@gmail.com)