ประชุมวิชาการประจำปี สมาคมโรคจำกกำรประกอบอาชีพสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2020

เกี่ยวกับงาน

⌚ วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563 เวลา 08:00-16:00

🏢 ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี จ.กรุงเทพมหานคร

🎯 แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ และส่งเสริมการประสานงานในการทำงานในแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กำหนดการ

กำหนดการประชุมวิชาการประจำปีสมาคม

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนได้ที่ https://aoed.page.link/register-conference

ขำระค่าลงทะเบียน

หลังลงทะเบียนแล้วให้โอนเงินค่าลงทะเบียนไปที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เกศ ชัยวัชราภรณ เลขที่ 6910159691 จากนั้นให้ส่ง Slip มายัง occenv@gmail.com และ drkkdoccmed@gmail.com จากนั้นจะได้รับอีเมลล์ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียน

โปสเตอร์